OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podmínky ochrany osobních údajů
 
I.
základen ustanovení
1. Provozovatelem osobních údajů podle § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") je .Jolana Kernová...... IČO .48322687..... se sídlem .Domažlická 1053/15, Praha 3 - Žižkov.. .. (dále jen "provozovatel").
2. Kontaktní údaje provozovatele jsou
adresa: Domažlická 1053/15, Praha 3 - Žižkov, 130 00
email: Jolana.Kloferova@seznam.cz
telefon: 603442314
 
II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Provozovatel zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl / la nebo osobní údaje, které provozovatel získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Provozovatel zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nutné pro plnění smlouvy.
 
III.
Zákonný  účel zpracování osobních údajů
 
1. Účelem zpracování osobních údajů je
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a provozovatelem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutnou požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít zda ji ze strany provozovatele plnit.
 
IV.
Doba uchovávání osobních údajů
1. Provozovatel uchovává osobní údaje
 
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely možnosti odeslání objednaného zboží nejdéle 10 let, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů provozovatel osobní údaje vymaže.
 
V.
 
1. Příjemcem osobních údajů je osoba - provozovatel (Jolana Kernová),
která dodává zbožíl po realizaci platby na základě smlouvy,
2. Provozovatel nepředává osobní údaje další osobě
3. fakturace - zpracování údajů IDoklad, uživatel Jolana Kernová, chráněno Microsoft azure norma ISO/IEC27018, správce údajů na fakturaci Solitea ČR, zpracovatel Microsoft
 
Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v Zákoně máte
právo na přístup ke svým osobním údajům podle § 21 Zákona,
právo na opravu osobních údajů podle § 22 Zákona, popřípadě omezení zpracování podle § 24 Zákona,
právo na výmaz osobních údajů podle § 23 Zákona,
právo vznést proti zpracování podle § 27 Zákona,
právo na přenositelnost údajů podle § 26 Zákona,
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email provozovatele uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
 
VII.
Závěrečná ustanovení
1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen / á s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 

registr oznámení o zpracování osobních údajů.pdf (16898)