VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v

internetovém obchodě a upřesňují práva a povinnosti

prodávajícího a kupujícího.

2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu

 Shop-jolanka

IČO: 48322687

Kontaktní údaje:

email:Jolana.Kloferova@seznam.cz

telefon: +420 603442314

 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.Veškeré objednávky, podané prostřednictvím elektronického obchodu  Shop-Jolanka

 jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými

obchodními podmínkami, cenami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2.Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné.

3.Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy.

Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.

4.Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

5.Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny jeho převzetím.

6.Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zboží a zaplatit celkovou cenu a

  další poplatky (poštovné, balné) uvedené v objednávce.

7.Rozměry, barva a ostatní údaje jsou vždy uvedené v popisu zboží

8.Zavazujeme se svým zákazníkům dodávat pouze zboží v perfektním stavu a v souladu

se specifikacemi nebo vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží.

9.Nejsme plátci DPH.

10.Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající

právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího.

11.Vyplněním objednávky dává kupující prodejci souhlas ke shromažďování a

archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje smí použít prodávající

pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy.

12. Záruční doba na veškeré zboží je 24 měsíců (dle záručního řádu). Záruka se nevztahuje na závady způsobené opotřebováním, nebo špatnou manipulací s výrobkem

JAK NAKUPOVAT

1. Pokud jste v našem e-shopu poprvé, můžete provést registraci.

2. Vybrané zboží vložíte do košíku kliknutím na  symbol nákupního košíku v detailu

   každé položky.

3. Dále můžete pokračovat ve výběru dalších položek.

4. Po ukončení výběru klikněte na Nákupní košík (v horní liště). Košík můžete buď vysypat

nebo přejít k pokladně.

5. Zvolte způsob platby a poštovné a potvrďte objednávku tlačítkem Odeslat objednávku.

6. Nezapomeňte zaškrtnout políčko (pokud není již předzaškrtnuto) - Souhlasím s obchodními

podmínkami, jinak se vaše objednávka neuskuteční.

7. Na e-mailovou adresu, kterou jste zadali, Vám přijde potvrzovací zpráva s podrobnostmi.

 

ZPŮSOB UHRAZENÍ CENY ZA ZBOŽÍ

1.Převodem kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem (číslo objednávky)

 

ČÍSLO ÚČTU : 216432005/0300

 

Číslo účtu je uvedeno výše a bude zasláno emailem spolu s pokyny k platbě.

2. Poštovní složenkou, opět nezapomeňte vyplnit správně var. symbol, pokud nelze vyplnit poznámku, do spec. symbolu uveďte Vaše tel. číslo.

4.Osobní odběry nejsou možné

Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené

v již uskutečněné objednávce.

POŠTOVNÉ A ZPŮSOB DOPRAVY

1.Poštovné a balné je závislé na způsobu dodání a na váze zásilky, cena poštovného a balného je připočtena k celkové částce.

2.Při nákupu zboží nad 2.000 Kč se v rámci České republiky neplatí poštovné.

3.Zboží je pečlivě a individuálně baleno.

4.Zboží je zasíláno prostřednictvím Zásilkovny a balíkovny

5.Pokud bude zaškrtnuto nižší poštovné, než odpovídá rozměrům a váze, automaticky se

změní na správné při potvrzení objednávky na Váš email

 

Ceny poštovného:

Zásilkovna výdejní místo : 79,-

Zásilkovna na adresu : 109,-

Balíkovna výdejní místo 69,-

balíkovna na adresu 99,-

Převod na účet: 0,- Kč

Balné: je zahrnuto do poštovného

 

DODACÍ LHŮTA

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele odesláno do 3-4 dnů od připsání platby na účet.

Vyjímkou je dovolená, která je vždy uvedena v aktualitách, po dobu dovolené se zásilky neodesílají.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

 

REKLAMACE

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu

www.sarkydarky.cz (viz.níže) a předpisy platnými v ČR při uzavření smlouvy.

 

Reklamační řád

1.Vznikne-li na zboží dodaném elektronickým obchodem Shop_Jolanka reklamační důvod,

může kupující uplatnit reklamaci e-mailem nebo telefonicky.

2.Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na e-mailové adrese: Jolana.Kloferova@seznam.cz. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu,

 telefonní číslo, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, podrobný popis závady a návrh

na řešení vzniklé situace. Ve všech případech je třeba předložit kopii  dokladu o zaplacení

a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

3.Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka

nenese známky poškození vzniklého při přepravě. Pokud je obal poškozen, pak je kupující

povinen dále na místě zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zboží v zásilce.

O případném poškození zboží je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce,

tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.

Upozornění: V případě poškození obalu ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky.

Usnadní to další vyřizování reklamace.

4.Prodávající informuje kupujícího do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách

o následném postupu řešení reklamace.

5.Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z používání produktů, funkcí a škod

vzniklých neodborným používáním, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi.

Na vady tohoto druhu se nevztahuje případná poskytnutá záruka.Reklamace se dále nevztahuje na vady, způsobené opotřebením, zvláště se to týká bižuterie, nejedná se o drahý kov, nebo chirurgickou ocel, tudíž je opotřebení logické, u hodinek se záruka vztahuje pouze na strojek, nikoli na baterii a řemínek, u triček, tašek, peněženek, nažehlovacích obtisků , pokud není dodržena péče o toto zboží (jedná se o ručně dělané zboží a je nutné dodržovat pokyny při praní, které jsou přiloženy u tohoto zboží).

6.Reklamace v případě, že dojde ke ztrátě zásilky přepravcem  se řídí reklamačním

řádem . Tj. reklamaci lze uplatnit až 20 dnů od odeslání zásilky. Poté běží reklamační

lhůta 15 dní. Pokud je reklamačním řízením prokázáno, že došlo k ztrátě zásilky, jsou zákazníkovi

na bankovní účet navráceny všechny finanční prostředky (cena zboží a zaplacené poštovné).

Pokud se reklamačním řízením prokáže, že zásilka byla doručena zákazníkovi (jeho podpis

na převzetí ), nemá zákazník právo na navrácení finančních prostředků.

 

Prosím pamatujte, že téměř všechny problémy je možné po vzájemné dohodě vyřešit.

 

Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží

Kupující má právo podle odst. 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy

(zasláním oznámení o odstoupení od smlouvy) do 14 dnů od převzetí zboží, zboží musí být nové-nepoužité. Pokud se tak rozhodne,musí po tomto oznámení zboží včetně originálního daňového dokladu poslat zpět.

Dodavatel je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů

od odstoupení. Finanční částka bude vrácena na bankovní účet spotřebitele dle dohody

se spotřebitelem.

Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit

originál nebo kopii dokladu o koupi zboží.

 

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

1.Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

a) zboží bylo omylem zničeno či poškozeno a nebude nalezen výrobek obdobné velikosti, kvality

a ceny, nebo zboží není skladem.

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup.

2.Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku

potvrzení objednávky.

Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, zboží je dodáno za platnou cenu

v okamžiku přijetí objednávky.

Pokud je cena vyšší, než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti

informuje kupujícího.

 

Rozpor z kupní smlouvy

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou („rozpor s kupní smlouvou“),

postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje registrovaných zákazníků, a to jméno,

adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek

zákazníků v budoucnu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to

po přihlášení do „zákaznické sekce“.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních

sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle e-mailovou zprávu na

email Jolana.Kloferova@seznam.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky (kontakt viz. výše).

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá

ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den

odeslání objednaného zboží.

2.Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li

podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti právem České republiky.

3.Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a

zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.